SAMMEN MED OSS PÅ 2XU SKAL VI SKAPE EN SUNNERE OG FRISKERE VERDEN

MEN ENDRING, EKTE ENDRING, SKJER IKKE AV SEG SELV. DET KREVER VERDIER SOM MOT, KOMPETANSE OG FELLESSKAP.

VÅRE PILARER FOR ENDRING

Ved å fokusere på tvers av fysisk, mental og sosial velvære, kan vi gjøre både kortsiktige og langsiktige endringer i oss selv, samfunnet vårt og samfunnet for øvrig.  

FYSISK

Gjennom deltakelse, fellesskap og prestasjoner tar vi sikte på å fremme fordelene ved en fysisk aktiv livsstil på alle nivåer, i alle aldre og alle evner. 

SOSIAL

Med fokusinkludering, mangfold og bærekraft vil vi være istand til å direkte påvirke den sosiale helsen i lokalsamfunnene rundt oss og bruke idrett som en faktor for sosial endring.  

MENTAL

Vi fremhever viktigheten av psykisk velvære gjennom utdanning, bevisstgjøring og støtte for å bidra til forebygging og øke forståelsen i det bredere samfunnet.  

MEN DET BLIR IKKE LETT Å NÅ MÅLLINJEN. DET KOMMER TIL Å BLI HARD JOBBNING.

DET ER HER DU KOMMER INN I BILDET. 

BLI MED I 2XU-TEAMET I DAG OG BLI EN ENDRINGSSKAPER.